Our Products

Astakos Vacuum Bag 250g
Astakos PET Container 780g
Astakos Glass Jar 363g
Kalamata Vacuum Bag 250g
Kalamata PET Container 780g
Kalamata Glass Jar 363g
Salonika Vacuum Bag 250g
Salonika PET Container 780g
Salonika Glass Jar 363g
Santorini Vacuum Bag 250g
Santorini PET Container 780g
Santorini Glass Jar 363g
Crete Vacuum Bag 250g
Crete PET Container 780g
Crete Glass Jar 363g
Athens Vacuum Bag 250g
Athens PET Container 780g
Athens Glass Jar 363g
Kalamata Olives Paste 107g